BIURO RACHUNKOWE ALTHIMUS
KADRY I PŁACE

Witamy Państwa na stronie biura rachunkowego ALTHIMUS – Kadry i Płace.

ALTHIMUS, oprócz usług w zakresie księgowości, świadczy pełny zakres usług kadrowo-płacowych dla podmiotów o różnej formie prawnej, profilu działalności, jak i różnej wielkości.

Oferujemy wsparcie, pomoc i doradztwo w bieżącej obsłudze kadrowo-płacowej odpowiednio do indywidualnych potrzeb klienta w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Obsługujemy umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne, w tym m.in.:

 • tworzymy dokumentację związaną z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i zakończeniem zatrudnienia pracownika, jak i rozpoczęciem, przebiegiem i zakończeniem współpracy ze zleceniobiorcą;

 • zgłaszamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 • naliczamy wynagrodzenia, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz kadry zarządzającej;

 • rozliczamy zwolnienia lekarskie i innego rodzaju nieobecności w pracy;

 • rozliczamy wynagrodzenia obcokrajowców;

 • rozliczamy wynagrodzenia obywateli Polski skierowanych do pracy za granicą;

 • tworzymy korekty dostosowując rozliczenia do otrzymanej dokumentacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami;

 • prowadzimy rozliczenia osób fizycznych, które w szczególnych przypadkach przejmują funkcję płatnika składek;

 • wyprowadzamy z zaległości wobec ZUS oraz kadrowo-płacowych.

Służymy przeglądem wewnętrznych procedur kadrowych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, itp.) pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Dysponujemy wiedzą oraz praktyczną znajomością zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów podatkowych.

Monitorujemy zmiany w przepisach dostosowując do tego świadczone usługi.

Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji na każdym etapie współpracy.

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu prawa pracy oraz doradcami podatkowymi.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług.

Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia dobrany zespół, korzystający z możliwości jakie stwarza firma, tj. stałego dostępu do najnowszych publikacji, specjalistycznych serwisów informacyjnych oraz szkoleń.

 

Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne i terminowe wykonanie powierzonych nam zadań. 

Zapraszamy do współpracy

OFERTA

Każda oferta jest opracowywana indywidulanie w zależności od zgłaszanych potrzeb przez klienta.

Poniżej przedstawiamy świadczony przez ALTHIMUS – Kadry i Płace pakiet usług podstawowych:

 • sporządzanie listy płac,

 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek  ZUS,

 • prowadzenie kart wynagrodzeń,

 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowych od osób fizycznych,

 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),

 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników/ zleceniobiorców/ wykonawców,

 • rejestracja pracowników/zleceniobiorców w ZUS,

 • prowadzenie dokumentacji niezbędnej do naliczenia wynagrodzeń pracownika/zleceniobiorcy/ wykonawcy na podstawie przekazanych dokumentów przez klienta.

ALTHIMUS, jako biuro rachunkowe, prowadzi księgi rachunkowe spółek i osób fizycznych, w tym księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany.

Posiadamy  autorskie rozwiązania informatyczne dostosowywane przez nas do specyfiki Klienta pozwalające na znaczną automatyzację procesu księgowania.

Obsługujemy również branże specjalistyczne:

 • Farmacja / Służba zdrowia

 • Transport / Spedycja / Logistyka

 • Import / Eksport

 • Produkcja

 • Hotele / Turystyka

 • Budowlana / Deweloperska

 • Finanse

 • IT / Telco

 • Marketing / Reklama / PR

 • Edukacja

 • Najem

CENNIK

NASZE CENY

Koszty świadczonych przez nas usług są negocjowane indywidualnie z każdym z naszych klientów a ich wysokość uzależniona jest od specyfiki działalności Państwa firmy.

Jeśli zainteresował Państwa zakres oferowanych przez nas usług
i pragniecie Państwo uszczegółowić zapytanie, prosimy o wypełnienie formularza a wtedy skontaktujemy się w dogodnym dla Państwa terminie.

Ceny za usługi kadrowo-płacowe:

 • od 70,00 zł za jednego pracownika – kwota nie zawiera podatku VAT

 • od 60,00 zł za jednego zleceniobiorcę (z  ZUS) – kwota nie zawiera podatku VAT

 • od 45 zł za jednego zleceniobiorcę (bez ZUS) – kwota nie zawiera podatku VAT

Ceny za usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych osób fizycznych i spółek wraz z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi – od 400,00 zł,

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi – od 150,00 zł,

Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT.

Jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji na każdym etapie współpracy.

ALTHIMUS KONTAKT

BIURO RACHUNKOWE ALTHIMUS Sp. z o.o.
ul. Zadumana 11A/4
02-206 Warszawa
NIP 118-19-44-282
tel.:   +48 22 572 15 09
+48 22 572 15 10
fax.:  +48 22 826 27 60
aneta.kuzniar@althimus.pl

  Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.biurorachunkowewarszawa.althimus.pl

  Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z serwisu jest, Biuro rachunkowe Althimus Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zadumana 11A/4 02-206 Warszawa, NIP: 118-19-44-282

  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
  – poprzez gromadzenie plików “cookies”
  – dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.